• Powered by ITAGIL

How can you?

ihlp binder jeres processer tættere sammen

IHLP ESM er et værktøj til organisationer, der arbejder med et højt internt serviceniveau.

Når I samler jeres service-aktiviteter i IHLP, får I stærke værktøjer i hånden. Og brugerne mærker, at I yder bedre service til dem.

Service Desk

Saml serviceaktiviteterne i ét system og få effektiv sagsbehandling, samtidig med at relevant dokumentation gemmes automatisk.

Med IHLP ESM kan I samle håndteringen af alle brugerhenvendelser i ét system. Så behøver brugerne kun henvende sig ét sted, og I får bedre mulighed for at prioritere de vigtigste sager højest og fordele sagerne til de rigtige medarbejdere. Så mærker brugerne, at de får effektiv hjælp, når det brænder på, og at alle deres henvendelser bliver håndteret professionelt og kompetent. Og historikken på alle sager gemmes, så den let kan findes frem, når den bliver relevant.

Vidensdeling

Opret FAQ-artikler i vidensdatabasen så brugerne kan finde hjælp selv, og så servicemedarbejderne kan dele viden internt.

Når I opretter FAQ-artikler, kan brugerne nemt selv finde den hjælp, de har brug for. Så føler de sig godt hjulpet, og samtidig kan I bedre sætte kræfterne ind, der hvor brugerne ikke kan klare sig med selvhjælp. Så er I klar til at hjælpe brugerne, når de har brug for jer.

Fejlmeldinger

Registrér fejlmeldinger som sager i IHLP, og få overblik over løsninger og tendenser.

Central registrering og håndtering af fejlmeldinger giver effektiv fejlløsning og vidensdeling i organisationen. Det gør jer bedre til at hjælpe brugerne godt videre, og I kan nedbringe mængden af fejl, brugerne oplever.

Servicemålinger og aftaler

Indarbejd jeres serviceaftaler i IHLP, så håndteringen af sager kan forløbe i henhold til jeres aftaler og mål.

Når I indarbejder jeres serviceaftaler i IHLP, kan indkomne sager automatisk blive prioriteret og fordelt ud fra jeres aftaler. Der kan være tale om forretningskritiske fejl som f.eks. IT-systemfejl, der har høj prioritet og kræver øjeblikkelig handling, eller om mindre reparationssager, der ikke er lige så kritiske for driften. Når sagsbehandlingen forløber efter jeres aftaler, bliver jeres serviceaktiviteter forretningsorienterede, og I arbejder efter principper og aftaler, der er udtænkt til at være alle bedst muligt til gavn.

Enhedsdatabase

Enhedsdatabasen i IHLP giver dig mulighed for at bygge egne typer af objekter og definere forretningsregler for dem. Så kan du dokumentere og styre f.eks. udstyr, infrastruktur, udlån, kontrakter og meget andet.

Når I dokumenterer oplysninger om udstyr, installationer og systemer m.m., kan I både gemme historik om fejl, anvendte reservedele etc. og skemalægge opgaver som rengøring, serviceeftersyn og opgradering, så de automatisk bookes, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevels

Analytics

Få øjebliksbilleder af nøgledata vist i dashboards, og træk data ud i rapporter til grundig analyse.

Indsigt og gennemsigtighed, skaber forståelse. Med Analytics kan I følge med i og fremvise nøgletal for, hvordan jeres opgaver fordeles og løses. Det giver en god forståelse af, hvor der er mest brug for at sætte kræfterne ind, og så mærker brugerne, at I er der for dem, når de har brug for jer.

GDPR

Definer hvor i dine processer, der indgår personfølsomme data, og sørg for, at data slettes automatisk, efter processerne er afsluttet.

Det kræver tid og ressourcer at slette persondata korrekt. IHLP GDPR sørger for, at I automatisk får ryddet op i persondata på jeres sager til tiden, så intet bliver overset. Så får I tid til at tage jer af brugernes sager, for deres data har I allerede styr på.

Indkøbsportal

Indstil produkter, forbrugsartikler osv., som brugerne skal kunne bestille, og hvilke oplysninger og godkendelser, der skal være på plads.

I Indkøbsportalen giver I jeres brugere mulighed for at bestille produkter, forbrugsartikler og tjenester i workflows, hvor oplysninger og godkendelser indhentes i overensstemmelse med jeres procedurer. Det gør det nemt både for jer og brugerne, når alle oplysninger og godkendelser kommer på plads med det samme. Og de bestilte produkter kan indstilles til at oprettes i enhedsdatabasen, så dokumentationen automatisk er helt på plads.

App

Brug appen til at oprette og håndtere sager på din smartphone eller tablet (både på Android og iOS).

I appen IHLP Move kan du oprette og håndtere sager, læse aktuel driftsinformation og vedhæfte billeder fra mobilen til sager, du behandler. Så medarbejdere på farten kan holde sig ajour og knytte dokumentation til sager – også når de ikke lige sidder foran en computer.

API

Byg dine systemer sammen med IHLP gennem API’er og webservices.

IHLP har et åbent API, så I kan bygge jeres systemer og datakilder sammen med IHLP. Så kan I få de vigtigste data til at flyde automatisk mellem systemerne, sådan at I har dem ved hånden, der hvor I skal bruge dem. Det giver en god oplevelse, når man ikke står og mangler de oplysninger, man har brug for.

Du kan bruge ihlp til mange ting.

Sammen finder vi ud af, hvad der passer bedst til dig.

Vidensdeling, der virker

Når I bruger FAQ-artiklerne, kan servicemedarbejderne dele jeres viden internt, så I alle har de bedste løsninger ved hånden. Samtidig kan brugerne selv finde den hjælp, de har brug for, og kan I sætte kræfterne ind, hvor selvhjælp ikke slår til. Så føler brugerne sig godt hjulpet, når de har brug for jer.

Koordiner de tværgående aktiviteter

Når der skal løses opgaver på tværs af afdelingerne, er det godt, hvis der er orden i processerne. F.eks. ved HR-aktiviteter som on-boarding af nye medarbejdere er der mange gøremål, der involverer medarbejdere på tværs af organisationen. Med skabelonerne i IHLP kan I indarbejde og justere jeres processer, så I automatisk får koordineret klargøring af kontorplads, bestilling af rettigheder, adgangskoder og nøgler, indkøb af IT-udrustning og kontormateriel etc. hver gang en ny medarbejder onboardes. Så mærker man, at der er taget hånd om tingene.

Skab overblik over udstyr og systemer

I kan holde styr på f.eks. jeres bygninger, udstyr og bilpark. I kan nemlig dokumentere alle relevante oplysninger om udstyr, bygninger, installationer og systemer i IHLP og planlægge

vedligehold, udskiftning etc. Historik om fejl, service og anvendte reservedele kan gemmes og hentes frem, og interne opgaver som f.eks. rengøring, småreparationer og klargøring kan skemalægges, så de automatisk tildeles til medarbejdere og personalegrupper, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevelse.

Overblik og synlighed

Der er rig mulighed for databearbejdning og grafisk fremstilling i IHLP, så I kan skabe indsigt og gennemsigtighed. Data kan f.eks. udtrækkes til Excel eller Power BI, og I kan følge med i og fremvise nøgletal for, f.eks. hvordan henvendelser og opgaver fordeles og bliver løst. Det giver jer en bedre forståelse for brugernes behov og knytter dem tættere til jer. Og når I får brugerne tættere på, kan I hjælpe dem bedre.

Ingen bøvl med persondata

I kan indstille IHLP til automatisk at slette i personoplysninger korrekt fra jeres sager, når de er færdigbehandlede. Så behøver I ikke at bekymre jer om at bruge kræfter på at rydde op i persondata, for IHLP holder styr på det for jer.