• Powered by ITAGIL

How can you?

ITSM binder jeres processer tættere sammen

ihlp ITSM er et værktøj til dig, der brænder for god IT service management.

Når I samler jeres ITIL-baserede aktiviteter i IHLP, får I stærke værktøjer i hånden. Og det kan mærkes, at I yder god service.

Service Desk

Saml serviceaktiviteterne i ét system og få effektiv sagsbehandling, samtidig med at relevant dokumentation gemmes automatisk.

Med IHLP ITSM kan I samle håndteringen af alle IT service-leverancer i ét system. Så behøver brugerne kun henvende sig ét sted, og I får bedre mulighed for at prioritere de vigtige sager højest og fordele sagerne til de rigtige medarbejdere. Så mærker brugerne, at de får effektiv hjælp, når det brænder på, og at alle deres henvendelser bliver håndteret professionelt og kompetent. Og historikken på alle sager gemmes, så den let kan findes frem, når den bliver relevant.

Vidensdeling

Opret FAQ-artikler i vidensdatabasen sá brugerne kan finde hjaelp selv, og sá servicemedarbejderne kan dele viden internt.

Nar I opretter FAQ-artikler, kan brugerne nemt selv finde den hjaelp, de har brug for. Sa foler de sig godt hulpet, og samtidig kan I bedre saette krafterne ind, der hvor brugerne ikke kan Klare sig med selvhjaelp. Sá er I klar til at hjalpe brugerne, nar de har brug for jer.

Incident

Registrér incidents som sager i IHLP, og få overblik over løsninger og tendenser.

Central registrering og håndtering af incidents giver effektiv fejlløsning og vidensdeling i organisationen. Det gør jer bedre til at hjælpe brugerne videre, og på sigt kan I nedbringe mængden af fejl, brugerne oplever.

Problem

Skab jer overblik over kendte fejl og problemer, dokumentér og del løsninger og bliv klogere på, hvilke følger fejlene kan have.

Når I analyserer jeres incidents og sagshistorik, kan I også dokumentere kendte fejl og problemer. I forstår bedre, hvad der spænder ben for brugerne, og kan afhjælpe problemer, inden de får følger, der for alvor kan mærkes. Det bringer jer helt tæt på problemerne, så I er klædt på til at løse dem, inden brugerne bliver bremset af dem.

+

Change

Planlæg og dokumenter jeres ændringer, så I får overblik over konsekvenser og afhængigheder.

Godt planlagte ændringer trækker færre følgefejl efter sig. Og med overblik over alle jeres planlagte ændringer kan I let prioritere, hvilke ændringer der er vigtige. Samtidig kan I finde en god balance små ændringer og standard changes, der kan implementeres uden omveje og unødigt ekstraarbejde.

God ændringshåndtering er en disciplin, der kan mærkes både på bundlinjen og i organisationen. Når I har greb om jeres ændringshåndtering mærker brugere og kunder, at I har sørget for, at tingene forløber, som de skal.

SLM

Indarbejd jeres serviceaftaler i IHLP, så håndteringen af sager kan forløbe i henhold til jeres aftaler og mål.

Når I indarbejder jeres serviceaftaler i IHLP, kan indkomne sager automatisk blive prioriteret og fordelt ud fra jeres service level agreements. Der kan være tale om forretningskritiske fejl som f.eks. IT-systemfejl, der har høj prioritet og kræver øjeblikkelig handling, eller om mindre reparationssager, der ikke er lige så kritiske for driften. Når sagsbehandlingen forløber efter jeres aftaler, bliver jeres serviceaktiviteter forretningsorienterede, og I arbejder efter principper og aftaler, der er udtænkt til at være alle bedst muligt til gavn.

CMDB

Enhedsdatabasen i IHLP giver dig mulighed for at bygge egne typer af objekter og definere forretningsregler for dem. Så kan du dokumentere og styre f.eks. udstyr, infrastruktur, udlån, kontrakter og meget andet.

Når I dokumenterer oplysninger om udstyr, installationer og systemer m.m., kan I både gemme historik om fejl, anvendte reservedele etc. og skemalægge opgaver som rengøring, serviceeftersyn og opgradering, så de automatisk bookes, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevelse.

Analytics

Få øjebliksbilleder af nøgledata vist i dashboards, og træk data ud i rapporter til grundig analyse.

Indsigt og gennemsigtighed, skaber forståelse. Med Analytics kan I følge med i og fremvise nøgletal for, hvordan jeres opgaver fordeles og løses. Det giver en god forståelse af, hvor der er mest brug for at sætte kræfterne ind, og så mærker brugerne, at I er der for dem, når de har brug for jer.

GDPR

Definer hvor i dine processer, der indgår personfølsomme data, og sørg for, at data slettes automatisk, efter processerne er afsluttet.

Det kræver tid og ressourcer at slette persondata korrekt. IHLP GDPR sørger for, at I automatisk får ryddet op i persondata på jeres sager til tiden, så intet bliver overset. Så får I tid til at tage jer af brugernes sager, for deres data har I allerede styr på.

Selvbetjening

Udgiv jeres bedste løsninger i selvbetjeningsguiden, som viser brugerne relevant hjælp til selvhjælp.

I selvbetjeningsguiden giver I jeres brugere nyttig hjælp ved hånden, så dehurtigt selv kan finde hjælp til at klare småting og blive guidet gennem bestillinger.

Når selvbetjening og sagsoprettelse er samlet på ét og samme sted for brugerne, bliver vejen til god hjælp kortere, og I giver jeres brugere en god serviceoplevelse

App

Brug appen til at oprette og håndtere sager på din smartphone eller tablet (både på Android og iOS).

I appen IHLP Move kan du oprette og håndtere sager, læse aktuel driftsinformation og vedhæfte billeder fra mobilen til sager, du behandler. Så medarbejdere på farten kan holde sig ajour og knytte dokumentation til sager – også når de ikke lige sidder foran en computer.

API

Byg dine systemer sammen med IHLP gennem API’er og webservices.

IHLP har et åbent API, så I kan bygge jeres systemer og datakilder sammen med IHLP. Så kan I få de vigtigste data til at flyde automatisk mellem systemerne, sådan at I har dem ved hånden, der hvor I skal bruge dem. Det giver en god oplevelse, når man ikke står og mangler de oplysninger, man har brug for.

Du kan bruge ihlp til mange ting.

Sammen finder vi ud af, hvad der passer bedst til dig.

Vidensdeling, der virker

Når I bruger FAQ-artiklerne, kan servicemedarbejderne dele jeres viden internt, så I alle har de bedste løsninger ved hånden. Samtidig kan brugerne selv finde den hjælp, de har brug for, og kan I sætte kræfterne ind, hvor selvhjælp ikke slår til. Så føler brugerne sig godt hjulpet, når de har brug for jer.

Koordiner de tværgående aktiviteter

Når der skal løses opgaver på tværs af afdelingerne, er det godt, hvis der er orden i processerne. F.eks. ved HR-aktiviteter som on-boarding af nye medarbejdere er der mange gøremål, der involverer medarbejdere på tværs af organisationen. Med skabelonerne i IHLP kan I indarbejde og justere jeres processer, så I automatisk får koordineret klargøring af kontorplads, bestilling af rettigheder, adgangskoder og nøgler, indkøb af IT-udrustning og kontormateriel etc. hver gang en ny medarbejder onboardes. Så mærker man, at der er taget hånd om tingene.

Skab overblik over udstyr og systemer

I kan holde styr på f.eks. jeres bygninger, udstyr og bilpark. I kan nemlig dokumentere alle relevante oplysninger om udstyr, bygninger, installationer og systemer i IHLP og planlægge

vedligehold, udskiftning etc. Historik om fejl, service og anvendte reservedele kan gemmes og hentes frem, og interne opgaver som f.eks. rengøring, småreparationer og klargøring kan skemalægges, så de automatisk tildeles til medarbejdere og personalegrupper, når tiden er inde. Der gør vejen til god service kortere. Og det giver jeres brugere en stærk oplevelse.

Overblik og synlighed

Der er rig mulighed for databearbejdning og grafisk fremstilling i IHLP, så I kan skabe indsigt og gennemsigtighed. Data kan f.eks. udtrækkes til Excel eller Power BI, og I kan følge med i og fremvise nøgletal for, f.eks. hvordan henvendelser og opgaver fordeles og bliver løst. Det giver jer en bedre forståelse for brugernes behov og knytter dem tættere til jer. Og når I får brugerne tættere på, kan I hjælpe dem bedre.

Ingen bøvl med persondata

I kan indstille IHLP til automatisk at slette i personoplysninger korrekt fra jeres sager, når de er færdigbehandlede. Så behøver I ikke at bekymre jer om at bruge kræfter på at rydde op i persondata, for IHLP holder styr på det for jer.

4 grunde til at du skal vælge IHLP

Forståelse

Du får mange års erfaring med i købet. IHLP har været her siden 2006. Vi kan hjælpe dig med at løfte din forretning, så jeres kunder og brugere mærker, at I har taget hånd om tingene.

Samarbejde

Du kommer tæt på udviklingen af IHLP, og du vil få at mærke, hvor godt det kan være, når vi arbejder sammen om at udvikle IHLP-løsninger.

Nærvær

Du får support af kernemedarbejdere. Det er vores dygtige, erfarne kernemedarbejdere, som kender din forretning godt, der giver dig support, når du har brug for det. Og det kan mærkes.

Fællesskab

Du kommer i godt selskab i vores erfagrupper. Og du vil opleve, hvad det vil sige, at være en del af IHLP-familien. Velkommen til!